Aneks članka 13

PRAVILNIK O ČLANARINAMA BK Concordia

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja i iznos članarine za sve članove BK Concordije.

Članak 2.
Plaćanje članarine obaveza je svih članova Kluba osim u slučaju kada je to drugačije propisano Statutom ili odlukom Uprave Kluba.

Članak 3.
Članom Kluba postaje se ispunjavanjem Pristupnice te plaćanjem upisnine u iznosu od 50,00 kuna.
Član Kluba dužan je plaćati članarinu počevši od mjeseca u godini u kojem je postao član Kluba.

Članak 4.
Iznosi članarina za članove Kluba plaćaju se minimalno u tromjesečnim obrocima, kako slijedi:
Mjesečna članarina iznosi 50,00kuna.
Vanjski članovi plaćaju 50 % iznosa članarine kao članarinu
Pridruženi članovi plaćaju 50% iznosa članarine kao članarinu, ali njih imenuje uprava.
Članovi koji maju dvojno članstvo nemaju pravo u donošenju odluka za i u ime kluba( sve dok ne riješe svoj staus izabrani klub)
Članarina se plaća za cijelu godinu (12 mjeseci). 
Ukoliko je član ozlijeđen ili ne dolazi redovito na treninge, dužan je platiti članarinu i za period u kojima nije bio prisutan na treninzima.
Osim ako mu uprava ne odredi status na čekanju.
U slučaju da se član ispiše iz Kluba, ponovno članstvo nije u mogućnosti aktivirati u naredna četiri mjeseca od dana ispisa.Članak 5.
Članarina se uplaćuje od 01. pa do 20. dana u mjesecu za tekući mjesec. 

Članak 6.
Na kraju mjeseca, osoba ovlaštena od strane Kluba (Tajnik) napravit će provjeru svih uplata. Po utvrđivanju eventualnih dugovanja pojedinih članova, u razumnom roku dužnici će se usmenim ili pismenim putem (elektronskom poštom) izvijestiti o visini duga.
Ukoliko član nakon 15 dana od obavijesti ne plati članarinu, te nakon upozorenja o dugu ne podmiri obveze, članu Kluba zabranit će se sudjelovanje na svim klupskim terminima i aktivnostima vezanim za klub.
Ukoliko i nakon 30 dana od obavijesti obveze nisu podmirene, član Kluba prestaje biti član kluba, sve do podmirenja duga.
Član koji je isključen iz Kluba na osnovu neplaćanja članarine, može se ponovo upisati u Klub ukoliko podmiri dugovanja.

Članak 7.
Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa člana iz Kluba od strane člana, i to pismenom obaviješću na mail ili poštansku adresu Kluba. Dobivanje ispisnice člana iz Kluba moguće je tek nakon podmirenja svih obveza.

Članak 8.
Članarina se plaća na račun kluba ili u gotovini Tajniku ili ovlaštenoj osobi , te se u tom slučaju izdaje odgovarajuća uplatnica. Članovi su dužni čuvati svoje potvrde o uplati te eventualno po zahtjevu dostaviti u Klub.

Članak 9.
Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja, te se primjenjuje na sve članove Kluba.
Izuzetaka od ovog pravilnika ne može biti, te se mole svi članovi za poštivanje iste odluke, kako bi Klub u što većoj mjeri mogao izmirivati svoje obveze spram svojih obveza, trenera, natjecanja, računovodstva, obaveza prema banki kao i mnoge druge obveze koje ima, a sve u cilju što boljeg i efikasnijeg rada na dobrobit cijelog kluba.
U Zagrebu, 01.02.2021.
Uprava BK Concordia